Kotikuntoutus

Kunnon kohotusta ja huolenpitoa

Koti-
kuntoutus

Kunnon kohotusta ja huolenpitoa

FysioDesign Leena Kiviluoman kuntoutuspalvelut ovat kuntoutusta kotikäynteinä sekä fysioterapiapalveluja palvelutalojen ja hoivakotien asukkaille.

Kuntoutus alkaa tilannearviolla ja yhdessä asiakkaan kanssa laadittavilla tavoitteilla. Kuntoutus on pääosin liikunnallista kuntoutusta, sisältäen esimerkiksi helposti toteutettavia lihasvoima-, liikkuvuus-, kestävyys- ja tasapainoharjoituksia.

Kotikuntoutus soveltuu erityisesti ikäihmisille, ja voi sisältää joustavasti muutakin, kuten apuvälinetarpeen arviointia tai kotiympäristön turvallisuuden parantamisen suunnittelua. Asiakas saa halutessaan myös avustusta päivittäisissä toiminnoissa ja käytännön asioiden hoitamisessa.

Olen useamman vuoden aikana lähettänyt iäkkäitä asiakkaita Leena Kiviluomalle saamaan apua omatoimiseen kunto- ja kuntouttavaan harjoitteluun. Tulokset ovat olleet hyviä. Asiakkaat ovat olleet erittäin tyytyväisiä.

Asiakkaat ovat kokeneet saaneensa enemmän kuin fysioterapeuttista kuntoutusta. Vuorovaikutus on ollut moniulotteisesti antoisaa. Leena lähestyy asiakkaitaan kanssaihmisenä, aidosti, hienovaraisesti, asiakkaan tarpeet ja tilanteen huomioiden. Leena todellakin paneutuu tehtäväänsä. Tästä on omakohtaisiakin kokemuksia iäkkään äitini hoidon kautta. Leenalla ei ole pelkästään vankka ammattitaito ja paljon kokemusta työstään, vaan myös elämän viisautta. – Raoul Leidenius, lääketieteen lisensiaatti, osteopaatti